Profesjonalny kredyt

Na Elektronicznej Giełdzie Kapitału Wystawiający korzystający z Profesjonalnego Kredytu, zakładają aukcje wskazując jakiej kwoty i w jakim okresie potrzebują, opisują cel kredytu, zabezpieczenie, swoja zdolność finansową oraz podają inne, potencjalnie istotne dla banku informacje. Wystawiający określają maksymalne akceptowalne koszty kredytu, od których rozpoczyna się licytacja. Przystępujący, czyli banki, dokonują analizy materiału i oceny zdolności kredytowej, mogą zadawać Wystawiającemu anonimowe pytania, a także składają najkorzystniejszą ofertę kredytu bankowego.

Wystawiającymi są różne podmioty potrzebujące wolnych środków pieniężnych w formie kredytu bankowego. Wystawiającymi mogą zostać jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, spółdzielnie mieszkaniowe lub inne podmioty.

Przystępującymi są przede wszystkim instytucje nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wystawiający mają możliwość wykluczenia z aukcji podmiotów, które nie spełniają tego kryterium lub dopuszczenia do aukcji wskazanych imiennie podmiotów.

Jeżeli chcesz poznać więcej informacji na temat usługi Profesjonalny Kredyt, napisz do nas e-maila na adres podany poniżej.